گزارش تصویری رونمایی از مجموعه داستان «فرشته از تهران»

 

 گزارش مکتوب را در لینک زیر ببینید

http://www.7eghlimehonar.com/fershteaztehran