کارگاه اصول داستان نویسی

کارگاه اصول داستان نویسی با تدریس سیامک گلشیری

_این کارگاه طی ده جلسه برگزار می‌شود.
_هر جلسه به یکی از عناصر داستان پرداخته می‌شود.
_در هر جلسه‌ی این کارگاه یکی از داستان‌های مشهور جهان خوانده و در مورد آن بحث می‌شود.
_جلسات شامل مباحث کارگاهی و نظری است.
_داستان هنرجویان در طول کارگاه خوانده و بررسی می‌شود.
_ظرفیت کارگاه محدود است.

 
آدرس موسسه هفت اقلیم: خیابان شریعتی،بالاتر از خیابان ملک، بعد از کشواد، پلاک 569 
شماره تماس: 
88457825 
88146490