کارگاه گزارش نویسی برای مطبوعات

کارگاه گزارش نویسی برای مطبوعات

با تدریس مهدی افروزمنش

این کارگاه طی 10 جلسه 2ساعته در روزهای پنجشنبه ساعت 12 الی 14 برگزار می شود.
هنرجویان این دوره آموزشی ضمن شناخت عناصر و ارزش های خبری، مبانی اولیه خبرنویسی و گزارش نویسی را فراخواهند گرفت.

هنرجویان در طول دوره، همزمان با آموزش تئوری، فعالیت عملی در زمینه نوشتن گزارش را تجربه خواهند کرد.

جهت اطلاع از جزئیات ثبت نام با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

88457825

88146490