کارگاه عکاسی مستند (رویکرد مستند اجتماعی) با تدریس روزبه روزبهانی

کارگاه عکسی مستند

-این کارگاه طی 8 جلسه دو ساعته برگزار می شود.

-رویکرد این دوره آموزشی مستند اجتماعی است.

-هنرجویان این دوره آموزشی لازم است قبلا کار با دوربین را فرا گرفته باشند

-این کارگاه ضمن آموزش چگونه دیدن محیط و جهان پیرامون، تلاش دارد که جهان پیرامون را تبدیل به سوژه ای برای هنوجویان تبدیل کند

 

جهت ثبت نام در این دوره آموزشی با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، نبش خیابان کشواد، پلاک 569

تلفن تماس: 88146490 و 88457825