کارگاه تاریکخانه ۱ جریان شناسی داستان ایرانی اصغر نوری

 

کارگاه تاریکخانه ۱

جریان شناسی داستان ایرانی

اصغر نوری

 

"بررسی جریان‌های ادبیات داستانی ایران از ابتدا تا امروز،

همراه با خواندن و تحلیل آثار شاخص ادبیات داستانی ایران".

 

- این دوره به صورت حضوری طی ده جلسۀ دوساعته در روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

- در هر جلسه یک اثر از ادبیات داستانی ایران تحلیل می‌شود و هنرجویان این دوره ملزم به خواندن آن اثر قبل از هر جلسه می‌باشند.

- در هر جلسه دنیای داستانی یک نویسنده‌ی شاخص ادبیات ایران بررسی می‌شود و ضمن تحلیل جریانی که نویسنده به آن تعلق دارد، نویسنده‌های دیگر آن جریان هم معرفی می‌شوند.

.

جهت ثبت نام در ساعت اداری (۱۱ الی ۲۱) با بخشِ آموزش موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید.

شماره تماس:

۸۸۴۵۷۸۲۵