اختتامیه نهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم به تعویق افتاد

اختتامیه نهمین دوره‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم به تعویق افتاد.
طبق اعلام دبیرخانه‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم؛ اختتامیه نهمین دوره‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم که قرار بود روز چهارشنبه هفتم اسفند برگزار شود، جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به تعویق افتاد.
زمان جدید اختتامیه متعاقبا اعلام می‌ شود