کارگاه ویراستاری (ویرایش-زبان داستان) با تدریس محمد حسینی- دوره دوم

کارگاه  ویراستاری
(ویرایش- زبان داستان)
با تدریس محمد حسینی
➖این ویرایش_ زبان داستان در ده جلسه دو ساعته تعریف شده است.
➖این کارگاه شامل مباحث نظری و تمرین های عملی می باشد.
➖به هنرجویانی که موفق به گذراندن این دوره آموزشی شوند گواهی پایان دوره ارائه می شود. 


مختصری درباره محمد حسینی🔹

در کارنامه ادبی محمد حسینی بجز داستان نویسی، ویراستاری، روزنامه نگاری، تدریس ویراستاری و برگزاری جلسات متعدد ادبی دیده می شود.  رمان "آبی تر از گناه" محمد حسینی جایزه ادبی گلشیری و جایزه مهرگان ادب(پکا) برای بهترین رمان سال ۱۳۸۳ را از آن خود کرد. محمد حسینی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۶ ویراستار و کارشناس داستان نشر ققنوس بود و از سال ۱۳۸۷ مدیریت تحریریه و دبیری بخش داستان نشر ثالث را بر عهده دارد.محمدحسینی تدریس ویراستاری را از سال ۱۳۷۸ با درس «مبانی ویرایش داستان » در هنرستان داستان نویسی آغاز کرده است .


جهت ثبت نام با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید
🔻آدرس موسسه هفت اقلیم: خیابان شریعتی،بالاتر از خیابان ملک، بعد از کشواد، پلاک 569 
شماره تماس: 
88457825 
88146490 
www.7eghlimehonar.com