دو جلدی والس کلاویه ها

والس کلاویه جلد اول و جلد دوم

قطعاتی به یادماندنی از موسیقی ایرانی، فولکلور، کلاسیک و موسیقی فیلم برای پیانو

گردآوری و تنظیم: شیرین دهلوی

نشر: هفت اقلیم هنر

سال نشر:1402

تعداد صفحات جلد اول:97   قیمت:160

تعداد صفحات جلد دوم: 102  قیمت: 160