کارگاه ساز سازی خلاق

کارگاه سازسازی خلاق

کارگاه سازسازی خلاق با رویکرد رشد و پرورش خلاقیت در کودکان و نیز افزایش مهارت شنوایی و فیزیکی آنان در زمینۀ موسیقی شکل گرفته است.

در این کارگاه کودکان می آموزند تا چگونه می توان با ابزار ساده و در دسترس سازهای مختلفی مثل انواع شیکرها، طبلک ها، دایره زنگی، سازهای ملودیک و... را در خلال بازی، موسیقی و سرگرمی ساخت. 

هدف ما ایجاد نگاه خلاقانه در کودکان نسبت به محیط اطرافشان و علاقمندی آنان به موسیقی است.

این کارگاه در 8 جلسه، در گروه سنی 2 تا 7 سال ثبت نام می کند.

در گروه سنی 2 تا 4 سال حضور مادر همراه کودک اختیاری می باشد.

برای آگاهی از جزئیات دوره و مشاوره با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس بگیرید.

مشاورۀ حضوری رایگان ویژه والدین و هنرآموزان هر روزه در موسسه هفت اقلیم ارائه می گردد.

88457825

88146490