دردهای اندام در نوازندگان موسیقی

دردهای اندام در نوازندگان موسیقی چیست

  

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

نوازندگان موسیقی در هنگام نواختن با ساز مدت های زیادی در وضعیت های خاصی قرار میگیرند. یک نوازنده فلوت ممکن است ساعتها دست های خود را در یک وضعیت قرار داده و سر و گردن خود را کج نگه دارد تا فلوت وی در کنار لبش قرار گیرد.

یک ویولونیست مدتها ویولن خود را بین شانه و چانه خود قرار میدهد. یک پیانیست سعی میکند انگشتان خود را هر چه بیشتر بکشد تا به کلید مورد نظر برسد. این افراد و بسیاری از نوازنده های دیگر ساعتها دست و گردن و کمر خود را در وضعیت های ناجوری قرار میدهند که میتواند بعد از مدتی موجب بروز دردهای اندام نزد آنان شود.
 

وقتی یک موزیسین برای یک کنسرت آماده میشود ساعتها و ساعتها تمرین میکند. عضلات وی مرتبا منقبض میشوند. مفاصل او مکررا باز و بسته میشوند. این حرکات وقتی درست انجلم نشوند و وقتی بدن نوازنده آمادگی کافی نداشته باشد میتوانند موجب درد، خشکی، کرامپ عضلانی، اسپاسم، گزگز، تورم، صدا دادن مفاصل و بسیاری مشکلات دیگر شوند.

 

 

 2148 1

 

     بروز سندروم کانال کارپ در نوازنده ویولون

 

مهمترین مشکلاتی که نوازندگان پیدا میکنند عبارتند از

  • استفاده زیاد از اندام : به آن Overuse syndrome هم میگویند. علت آن انقباض مکرر عضلات و حرکات زیاد تاندون ها و مفاصل است. میتواند عامل التهاب در تاندون، بورس یارباط شده و موجب درد دست، مچ دست و ساعد شود.
  • سندروم خروجی قفسه سینه Thoracic outlet syndrome : در سندورم توراسیک اوتلت، انقباض مکرر عضلات گردن و شانه موجب فشار به عروق و اعصاب آن ناحیه شده و علائمی مانند درد، بیحسی و گزگز در اندام فوقانی را ایجاد میکنند.
  • دیستونی موضعی : مانند بیماری کرامپ نویسندگان موجب میشود که وقتی موزیسین مدتی ممتد عضلات دستش را در یک وضعیت خاص منقبض نگه میدارد دچار کرامپ و اسپاسم عضلانی شود
  • سندروم کانال کارپ : سندروم کانال کارپ به علت تنگ شدن کانال مچ دستی و فشار به عصب مدیان یا میانی ایجاد شده و موجب درد، گزگز و کاهش قدرت دست میشود

 

بسیاری از این مشکلات با توجه به نکاتی مانند کم کردن ساعات نواختن موسیقی، وضعیت درست اندام در حین نوازندگی و انجام نرمش های کششی و تقویتی بهبود میابند.