تمرینات ورزشی برای نوازندگان

آموزشگاه موسیقی هفت اقلیم

منطقه هفت- خیابان شریعتی بالاتر از خیابان ملک نبش خ کشواد، پلاک569


تمرینات ورزشی برای نوازندگان

عکسهایی که در ادامه مشاهده خواهید کرد برگرفته از کتاب دکتر Jameson با عنوان بازتوانی اندام هایتمرینات ورزشی برای نوازندگان آسیب دیده میباشد.


قوانین کلی در زمینه کشش های عضلانی 
1-اگر قسمتی از بدن شما در هنگام این تمرینات کششی درد گرفت، سریعا تمرین را قطع نمایید.

این اخطاری است از طرف بدن شما که هشدار میدهد، عضوی از شما دچار آسیب دیدگی شده است.


          تصویر شماره یک


2-هر کدام از کشش ها 15 الی 20 ثانیه بطول میکشد و نه بیشتر و همچنین هر کدام از این کشش ها باید به آرامی و با دم و بازدم شما همراه باشد. 

3- در انجام کشش ها از دادن حرکات اضافی به بدن جلوگیری کنید و در یک امتداد مشخصی آنرا انجام دهید. 

کشش شانه 
تصویر بالا و پایین نشاندهنده کشش مربوط به شانه ها میباشد.

 


             تصویر شماره دو

بدنتان را به سمت خارج و دور از شانه هایتان بکشید. 

در عکس بالا میبینید که دستها را باید دور ستونی حلقه نمایید و سپس خود را به طرف بیرون بکشید. 

در عکس شماره دو با یک دست ستون را گرفته و به آرامی بدنتان را به سمت جلو متمایل میسازید که تمرینی بسیار عالی برای نوازندگان میباشد. 

همچنین با دادن زاویه به دست میتوانید این تمرین را نیز انجام دهید 

تمرینات کشش برای ساعد 
این تمرینات موجب از بین رفتن گرفتگی ها عضلانی در ساعد و مچ دست های شما میشود.

 


         تصویر شماره سه

این برای نوازندگان بالاخص گیتاریست ها توصیه میشود و همچنین برای نوازندگان پیانو نیز عالی میباشد. 

همین تمرین را بالعکس با دست دیگرتان انجام دهید. 

انگشتانان را فراموش نکنید. 

همین انگشتان هستند که شما را در نوازندگی کمک میکنند! 

انگشتان شست بالاخص برای نوازندگان گیتار بسیار مهم هستند پس از آنها نیز غافل نشوید. 

 


تصویر شماره چهار


تصویر شماره پنج


تصویر شماره شش


تمرینات را بصورت روزانه انجام دهید و مطمئن باشید تاثیر آنرا بعد از چند روز در نواختن ساز خواهید دید.